Xóa dữ liện đơn hàng trước tháng 10 năm 2021

dọn dẹp dữ liệu đón bản cập nhật mới

Read More >>

Xóa dữ liệu đơn hàng cũ 28/9/2021

dọn dẹp định kỳ xóa dữ liệu cũ

Read More >>

cập nhật app chiết khấu trên ois

cập nhật lại app chiết khấu trên hệ điều hành ios

Read More >>

Xóa dữ liệu đơn hàng cũ

Cập nhật hệ thống 11/03/2021 Để hệ thống hoạt động được tốt hơn sẽ xóa các đơn hàng cũ của năm 2020 trở lại Khách hàng cần thông tin đơn hàng cũ vui lòng liên hệ admin

Read More >>

Cập nhật phiên bản mới 2020

Cập nhật phiên bản 2020 Hỗ trợ tải đơn hàng về excle . Fix lỗi mã đơn hàng trong bản excle

Read More >>

Phần mềm lấy thông tin đơn hàng taobao , tmall , 1688

Phần mềm lấy mã vận đơn , mã đơn hàng , danh sách sản phẩn trên đơn hàng taobao 1688

Read More >>

Hướng dẫn sử dụng hệ thống app chiết khấu android - os

Hướng dẫn sử dụng hệ thống app android - os trên điện thoại . Tải app trên trang chủ để cài đặt vào điện thoại

Read More >>

Hướng dẫn lấy chiết khấu taobao 1688 tmall google add-on

Hế thống duy nhất có đầu đủ chức năng lấy chiết khấu từ taobao và 1688 . Thuận tiện khi sử dụng duyệt trình web . Hỗ trợ khi sử dụng duyệt trình cốc cốc và google chrome

Read More >>