Xóa dữ liệu đơn hàng cũ

Cập nhật hệ thống 11/03/2021

Để hệ thống hoạt động được tốt hơn sẽ xóa các đơn hàng cũ của năm 2020 trở lại 

Khách hàng cần thông tin đơn hàng cũ vui lòng liên hệ admin