Xóa dữ liệu đơn hàng cũ 28/9/2021

Thống báo dọn dẹp định kì 

Để cải thiện tốc độ và trải nghiệm người dùng . Hệ thống sẽ dọn dẹp định kỳ xóa các dữ liệu đơn hàng cũ và chỉ lưu lại dữ liệu 3 tháng gần nhất 

Anh chị cần lưu dữ liệu vui lòng xuất file sớm trước ngày 1/10/2021