Hướng dẫn sử dụng hệ thống app chiết khấu android - os

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APP CHIẾT KHẤU CẬP NHẬT 2020


Tải ứng dụng từ trang chủ theo hệ điều hành của máy điện thoại


Link dự phòng android dành cho người dùng ở Trung Quốc :  Link tải 


Lưu ý :

Với một vài phiên bản android mở app taobao không hiện liên kết chiết khấu . Vào Tài khoản -> Cài đặt -> off mở bằng app

Video hướng dẫn